Knihovna městyse
(informační centrum a kulturní středisko Nové Veselí)

 Z historie      Knižní fond      Periodika      Služby      Poplatky      Odkazy
  Knihovna městyse
Ivana Bobková
Na Městečku 58
Nové Veselí
592 14
 
telefon:
+420 566 667 596
 
e-mail:
knihovna@noveveseli.cz

výpůjční doba: čtvrtek
             
09:00 - 11:00
             
13:00 - 17:00

 
po dohodě i v jiný čas

vybavení:
INTERNET, 3 PC, CD-RW
Laserová tiskárna
 
kde nás najdete?

v budově hasičské zbrojnice - 1. poschodí
 
Návštěvnost
těchto WWW stránek 
   • Knihovna v městysi nepřetržitě od roku 1922

  • Knihovna byla připojena k Internetu v létě roku 2001 (první "malá" knihovna na okrese)

  • Knihovna obdržela titul "Knihovna Vysočiny 2003"

  • Kompletní elektronická evidence všech svazků od podzimu 2003

  • Knižní fond na Internetu do ledna 2004 (s možností vyhledávání)
    (2. knihovna na okrese ZRnS a 1."malá knihovna" v kraji Vysočina)

  • 4. místo v soutěži Zlatý erb za vyhledávání v knižním fondu na jaře 2004

  • K dispozici 3 počítače pro návštěvníky od prosince 2004

  • Pravidelně aktualizovaný seznam knižních novinek od dubna 2005


        Od začátku roku 2004 byl postupně zahájeno půjčování knih za použití čárového kódu. Na jaře proběhla výtvarná soutěž pro děti. A poprvé v historii jsme se také zapojili do celostátní knihovnické akce "Noc s Andersenem".
        Na jaře roku 2004 v krajském kole (které organizoval kraj Vysočina) soutěže Zlatý erb (v kategorii o nejlepší elektronickou službu) obsadila naše webová aplikace vyhledávání v knižním fondu knihovny pěkné 4. místo z celkového počtu 45 soutěžících. Další podrobnosti o soutěži najdete na tomto místě.
 
        V roce 2003 byla dokončena retrokonverze knihovního fondu (vložení všech cca 7 500 svazků knih, časopisů a následně čtenářů do počítače). Byl také pořízen modul "Výpůjční protokol" z programového balíku "LANius" od firmy LANius, takže od roku 2004 čeká čtenáře půjčování přes elektronické čtenářské karty prostřednictvím čárových kódu. Na všech počítačích jsou nainstalovány elektronické katalogy knihovny, takže čtenáři si mohou sami dle názvu, jména autorů nebo klíčových slov vyhledávat knihy a periodika, které má knihovna ve svém fondu.
        Z rozpočtu obce bylo v roce 2003 uvolněno více finančních prostředků na nákup knih a periodik, takže se výrazným způsobem podařilo zkvalitnit knihovní fond. Po téměř 20-ti letech byla provedena revize fondu a byly vyřazeny duplikáty a zastaralé knihy.
 
       Zejména v roce 2002 probíhala velmi náročná a vyčerpávající práce při kompletní evidenci a označení všech svazků v knihovně.
        Byl zakoupen knihovnický program Lanius a započalo se s nevyhnutelnou automatizací knihovny. 

        O prázdninách v roce 2001 byla knihovna přestěhována do větších, suchých a slunných prostor v budově pošty a hasičské zbrojnice a tím spuštěn mechanismus významných změn.
        Bylo dokončeno vybavení obecní knihovny 3 počítači a provedeno připojení do Internetu. Toto se podařilo realizovat díky programu VISK3 Ministerstva kultury České republiky, odborem umění a knihoven. Městys Nové Veselí na toto získala částku 100 000,-- Kč.

 
Z historie knihovny

       Počátky NovoVeselské knihovny sahají do roku 1922. Během více než osmdesáti let svého trvání byla knihovna několikrát stěhována a prošla mnohými změnami. O prázdninách v roce 2001 byla knihovna přestěhována do větších, suchých a slunných prostor v budově pošty a hasičské zbrojnice a tím spuštěn mechanismus významných změn. Z grantu ministerstva kultury se podařilo získat nemalé finanční prostředky, které byly využity k nákupu dvou počítačů s připojením na Internet pro veřejnost. V listopadu 2001 se tak knihovna stala první "malou internetovou knihovnou" v okrese Žďár nad Sázavou.
 
      Byl zakoupen knihovnický program Lanius a započalo se s nevyhnutelnou automatizací knihovny. Během dalších dvou let se podařilo vložit všechny knihy, periodika a další publikace pomocí knihovnického programu do databáze a v lednu 2004 se mohli čtenáři těšit na nové půjčování pomocí čárových kódů. Práce to byla poměrně náročná, hlavně z časového hlediska. Na stránkách obce Nové Veselí, http://www.noveveseli.cz, mají čtenáři i návštěvníci internetových stránek obce k dispozici kompletní katalog knihovny a v současné době se připravují samostatné stránky knihovny. Jen pro ilustraci za rok 2003 měla knihovna 210 registrovaných čtenářů, kteří si vypůjčili přes 10 400 knih a časopisů a 170 zaregistrovaných uživatelů Internetu. Celkem knihovnu navštívilo 2350 návštěvníků.
 
       Z rozpočtu obce bylo také uvolněno více finančních prostředků na nákup knih a periodik, takže se výrazným způsobem zkvalitnil knihovní fond. Po téměř dvaceti letech byla provedena revize fondu a zároveň byly vyřazeny knihy zastaralé nebo duplikáty. Ty jsou určeny k prodeji za symbolické ceny pro širokou veřejnost.
 
      Knihovna pořádá také pro své čtenáře různé akce. Zaměřuje se především na práci s dětskými čtenáři. V říjnu, v rámci akce „Týden knihoven“ jsou pořádány besedy s čtenými ukázkami a několik základních lekcí o knihovně pro žáky základní školy i pro děti mateřské školy. V listopadu pak ve spolupráci s učitelkami 1. stupně základní školy byl uspořádán zájezd do Prahy na Dětskou lední revui. V březnu se stala tradicí výtvarná soutěž pro děti na téma, které se vždy nějakým způsobem dotýká čtení knih , pohádek apod. Letos, poprvé v historii jsme se zapojili do celostátní knihovnické akce "Noc s Andersenem". Podařilo se získat pro spolupráci dvě učitelky a v duchu pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký se odvíjel celý pohádkově-sportovně-soutěžní večer. Akce se opravdu vydařila, děti i dospělí byli nadšeni. A už se těšíme a přemýšlíme o příštím ročníku.
 
       Knihovna se také podílí na organizování nejrůznějších společenských akcích, pořádá zájezdy do divadel, pořady pro děti nebo výstavy, zároveň také slouží všem obyvatelům jako informační středisko. Je nápomocna při vyhledávání informací na internetu, knih, článků, životopisů apod. Významným způsobem se podílí na kulturním dění v obci.

Městys        TJ SOKOL    Házená   
Webmaster Jiří Jurek