Knihovna městyse
(informační centrum a kulturní středisko Nové Veselí)

 Z historie      Knižní fond      Periodika      Služby      Poplatky      Odkazy
  Knihovna městyse
Ivana Bobková
Na Městečku 58
Nové Veselí
592 14
 
telefon:
+420 566 667 596
 
e-mail:
knihovna@noveveseli.cz

výpůjční doba: čtvrtek
             
09:00 - 11:00
             
13:00 - 17:00

 
po dohodě i v jiný čas

vybavení:
INTERNET, 3 PC, CD-RW
Laserová tiskárna
 
kde nás najdete?

v budově hasičské zbrojnice - 1. poschodí
 
Návštěvnost
těchto WWW stránek 
  
 

Služby zajišťované knihovnou
 

 • Půjčování knih z knihovního fondu knihovny městyse Nové Veselí
 • Půjčování časopisů a periodik z knihovního fondu knihovny městyse Nové Veselí
 • Zajištění mezi-knihovní výpůjční služby
 • Přístup na Internet ze 3 PC
 • Možnost tisku laserové tiskárně
 • Možnost vypálení dat CD-R (CD-RW)
 • Po předchozí dohodě také možnost skenování tiskovin na scanneru A4
 •  
 • Provoz informačního střediska městyse
 • Tvorba a zajištění vydání tiskovin a brožur k výročím
 • Pravidelné čtvrtletní vydávání NovoVeselského informačního zpravodaje
 • Vydávání internetové verze Novoveselský zpravodaj - denní aktualizace
 •  
 • Pravidelné soutěže a hry pro děti mateřské školy (včetně spolupráce)
 • Pravidelné soutěže a hry pro děti základní školy (včetně spolupráce)
  (dětský karneval, soutěže pro děti, Noc s Andersenem, divadlo, ...)
 •  
 • Pořádání a spolupořádání kulturních akcí v obci
  (masopustní průvod, neckyáda, beseda ke vstupu do EU, zábavy, dětský karneval  ... )
 • Zajištění kulturního života v městysi
  (beseda s cestovatelem, divadla, turistické výlety, novoroční plesy, bál, ...)
   

 

 

Městys        TJ SOKOL    Házená   
Webmaster Jiří Jurek